Furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice vor avea posibilitatea nu doar să cesioneze licențele de utilizare a resurselor limitate, dar și să închirieze, pentru o perioada determinată, resursele limitate (frecvenţe/ canale radio sau resurse de numerotare). Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a prezentat pentru consultări publice Proiectul pentru modificarea și completarea procedurii de cesionare a licențelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice. Potrivit ANRCETI, elaborarea proiectului a fost condiționată de modificările și completările la Legea comunicațiilor electronice, introduse prin Legea nr. 135/2017. Astfel, proiectul prevede că, titularii licențelor de utilizare a resurselor limitate pot cesiona (transfera) sau închiria, pe o perioadă determinată, dreptul de utilizare conferit prin licență unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat în condițiile legii. Mai exact, după încheierea contractului de locaţiune, locatorul şi locatarul vor depune o notificare comună la Agenție, care va fi, însoţită, obligatoriu, de o copie, autentificată de părţi, a contractului închiriere. Contractul de locaţiune se va semna pentru o perioadă inițială de până la 180 de zile cu dreptul de prelungire pentru un termen de până la 180 zile, dar care nu va depăși termenul expirării dreptului închiriat. În baza cererii de suspendare a actului permisiv, depuse de locator, Agenţia emite o decizie privind suspendarea totală sau parțială a dreptului de utilizare a resurselor închiriate pentru o perioadă identică perioadei valabilității contractului de închiriere (care nu va depăși termenul la care expiră licența locatorului), și, în baza cererii depuse de locatar, eliberează o licență nouă locatarului, care va include resursele limitate închiriate. La data expirării termenului de valabilitate a licenței închiriate, valabilitatea licenţei suspendate se reia de drept.