Reprezentanții sindicatelor susțin că în prima jumătate a anului au depistat mii de cazuri în care sunt încălcate drepturile salariaților. Șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Elena Carchilan, a declarat că, în primele șase luni, angajații Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au efectuat 297 de vizite pentru a  verifica cum se respectă legislația în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă la mai multe entități, în care activează peste 26 mii de salariați, dintre care aproape 24 mii sunt  membri de sindicat. Drept urmare, au fost depistate peste 5.500 de încălcări și abateri de la prevederile actelor legislative și normative din domeniul muncii, dintre care 4.525 de cazuri se raportează la domeniul securității și sănătății în muncă, iar 945 vizează domeniul muncii. Alte aproape 80 de încălcări și abateri țin de nerespectarea prevederilor contractelor colective de muncă, convențiilor colective și a drepturilor sindicale. Sindicaliștii susțin că în ultima perioadă de timp se constată o situație de regresiune și agravare în domeniul securității și sănătății în muncă, iar drepturile constituționale ale angajaților la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, la protecția vieții, sănătății, integrității fizice și psihice a lucrătorilor sunt compromise. Acest lucru se explică prin faptul că, de la sfârșitul anului trecut, Inspectoratului de Stat al Muncii i-a fost limitată funcția de control. Astfel încât, se atestă absența unui mecanism viabil pentru coordonarea acțiunilor și măsurilor în domeniul siguranței ocupaționale în ceea ce privește activitatea de inspecție în domeniul securității și sănătății în muncă. În consecință, de la 27 octombrie, anul trecut, și până la 18 iunie, curent, a fost cercetat, întocmit și expediat organelor de resort doar un singur dosar de accident de muncă mortal, care s-a produs la începutul anului la SRL ”Combinatul de Pâine din Bălți”. Asta în timp ce Inspectoratului de Stat al Muncii i-au fost comunicate 194 de accidente, 27 dintre care s-au soldat cu decesul a 31 de persoane.