”Tucano Coffee” împreună cu alte două companii ar putea fi incluse în Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, pe lângă compania specializată în prelucrarea ceaiului și cafelei, în Listă vor mai fi incluse SRL ”Marca Assemblies Est” și SRL ”Monistar”. Acestea sunt specializate fabricarea materialelor plastice în forme primare, și respectiv, comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi. Agenții economici au fost selectați de către Comisia interdepartamentală instituită prin Ordinul Ministerului Economiei din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și Camerei de Comerț și Industrie. Conform datelor prezentate de Comisie, cele trei întreprinderi au fost selectate deoarece întrunesc condițiile impuse de Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate. Mai exact, cei trei agenți economici sunt producători de mărfuri destinate exportului și dispun de capacități de producție necesare fabricării acestora, ciclul de producere a mărfurilor nu depășește 180 de zile și nu au datorii față de bugetul public național. Dacă Guvernul va accepta includerea acestor agenți economici, atunci din Listă vor face parte 32 de întreprinderi.