Un fost procuror, care în prezent activează în calitate de avocat, a solicitat Curții Constituționale să examineze constituționalitatea prevederilor art. 10 alin. (2 ) lit. a) şi b) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Mai exact, apărătorul se referă la sintagmele ”inclusiv şi avocaţii", ”şi al avocaţilor”, ”de la data obţinerii licenţei de avocat”. Prevederile legale stipulează că avocații sunt obligați să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data eliberării licenței de avocat. Apărătorii trebuie să achite primele de asigurare în mărimea, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie. Autorul sesizării spune că această normă este în contradicţie cu prevederile art. 16 alin. 2) din Constituție. Și anume că, toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. Confom informațiilor indicate în sesizare, persoana, care a activat peste 30 de ani în calitate de procuror, este inclusă în Lista de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate din bugetului de stat. Adică, fiind pensionar, beneficiază de asigurare medicală din partea Guvernului. Totuși, Compania Națională de Asigurări în Medicină s-a adresat în instanță pentru a obliga avocatul să achite prima de asigurare, după ce și-a luat licența de apărător, conform prevederilor legale. Fostul procuror spune că nu este angajat în câmpul muncii și nu se eschivează de la executarea obligațiilor stabilite de Lege. Totuși, el are deja o poliță de asigurare medicală acordată de Guvern, care este în vigoare. Acesta mai spune că veniturile sale, obținute din prestarea serviciilor juridice sunt declarate la Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, avocatul face referire la o decizie a Curții Supreme de Justiție din anul 2013, când magistrații au dat o soluție favorabilă într-un caz similar, dar și la o decizie a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea dicriminării și asigurarea egalității din anul 2014. Prin urmare, Curtea Constituțională urmează să examineze constituționalitatea sintagmelor indicate pentru a decide dacă sunt încalcate sau nu drepturile garantate de Constituție.