Sistemul informațional judiciar (SIJ) este un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune. Acesta este destinat înregistrării, prelucrării, utilizării, păstrării, informațiilor cu privire la cererile de chemare în judecată și dosarele instanțelor de judecată din momentul înregistrării acestora până în momentul arhivării și publicării. Regulamentul privind organizarea și funcționarea sistemului a intrat, recent, în vigoare. Conform documentului, SIJ utilizează următoarele servicii electronice guvernamentale de platformă:
  • Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), care este parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) și care reprezintă un mecanism unic de achitare a serviciilor publice, a impozitelor, a taxelor, a amenzilor, a majorărilor de întârziere (penalităților) și a altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial, cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile;
  • Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (Msign) – serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului. Acesta are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat și flexibil pentru diferite soluții de aplicare și verificare a autenticității semnăturii digitale de către utilizatori (inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaționale și a serviciilor electronice), oferite de către furnizorii de semnătură digitală în conformitate cu legislația;
  • Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – serviciu centralizat, reutilizabil, componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), care are scopul de a oferi un mecanism securizat și flexibil de jurnalizare și audit, asigurînd evidența evenimentelor, în contextul utilizării sistemelor informaționale;
  • Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) – serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice guvernamentale comune, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat și flexibil de autentificare și control al accesului utilizatorilor în sistemele informaționale, inclusiv serviciile electronice.
Totodată, Regulamentul stabilește că SIJ are patru componente, și anume: Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD); Soluția informatică e-Dosar judiciar (SI e-DJ); Portalul Național al Instanțelor de Judecată (PNIJ) și  Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS).