Volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a ajuns, în prima jumătate a anului, la 3,04 miliarde lei. Potrivit informațiilor publicate de Biroul Național de Statistică, comparativ cu perioada similară a anului 2017, acest indicator a crescut cu 4,2% (în prețuri comparabile). Datele mai arată că pe elemente de structură a lucrărilor executate, în ianuarie-iunie 2018 a crescut volumul lucrărilor de construcții noi cu 6,2% şi de reparații capitale cu 6,5% față de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de întreținere şi reparații curente s-au diminuat cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Din volumul total al lucrărilor executate în prima jumătate a anului, cea mai mare pondere revine lucrărilor de construcții noi, care a constituit 56 %. Pe obiecte de construcții, se înregistrează creștere a lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale cu 6 %, la clădirile nerezidențiale cu 7,8% şi la construcțiile inginerești cu 0,9%. statistica construcții