Bunurile imobile trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, fără stăpân sau confiscate, nu vor mai fi transmise cu titlu gratuit autorităţilor publice locale, dar vor fi comercializate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Sumele obținute vor ajunge în bugetul de stat. Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, ar putea fi modificat și completat. Conform unui proiect de hotărâre a Guvernului, prezentat pentru consultări publice, se propune introducerea unui nou mod de comercializare a bunurilor sechestrate, și anume comercializarea prin licitații. Astfel, proiectul stabilește procedura de comercializare a bunurilor imobile prin licitații, fiind incluse norme ce vizează constituirea comisiei de licitație, atribuțiile și modul de organizare a acesteia, precum și condițiile de desfășurare și confirmare a rezultatelor licitațiilor. În ceea ce privește mijloacele bănești obținute în urma comercializării bunurilor imobile prin licitații, proiectul prevede expres faptul că mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vânzării bunurilor imobile prin licitaţii și din taxa de participare la licitație se varsă în bugetul de stat. Totodată, proiectul prevede că în cazul în care bunurile imobile nu sunt solicitate și nu pot fi comercializate în cadrul licitațiilor, acestea vor fi transmise cu titlu gratuit autorităților publice locale de la locul amplasării lor. În redacția actuală Regulamentul prevede că, construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora), care intră în proprietatea statului, se transmit cu titlu gratuit autorităţilor publice locale. În același timp, terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral ca fiind fără stăpân sau confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste terenuri.