Valorile mobiliare – obiect al declarării voluntare pot fi înregistrate prin intermediul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, fie pe piața reglementată sau în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF), în condițiile tranzacțiilor directe, calificate ca tranzacții speciale. La fel, acestea pot fi înregistrate în afara pieței reglementate și MTF prin adresarea directă la societatea de registru sau la societatea de investiții. Tranzacțiile nu implică transferul de mijloace bănești de la cumpărător la vânzător. În cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerințelor de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF, acestea se înregistrează provizoriu pe aceste piețe, fără respectarea procedurii de admitere, doar în scopul înstrăinării lor. Valorile mobiliare o dată declarate și înregistrate în contul subiectului declarării voluntare nu pot fi supuse unei proceduri repetate de declarare voluntară. Pentru tranzacţiile efectuate ca rezultat al declarării voluntare,  societățile de registru și societățile de investiții țin evidența separată conținând, fără a se limita la, următoarele date:
  • data și numărul dispoziţiilor de transmitere/ordinelor de vânzare-cumpărare, contractelor de vânzare-cumpărare/de intermediere;
  • denumirea emitentului;
  • numele şi prenumele subiecţilor declarării voluntare;
  • numele şi prenumele reprezentantului (după caz);
  • numărul de valori mobiliare;
  • valoarea tranzacţiei;
  • data executării dispoziţiei de transmitere / ordinelor de vânzare-cumpărare.
Pentru înregistrarea tranzacţiilor societatea de investiţii și societatea de registru percep taxe conform Legii privind Comisia Națională a Pieței şi hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea bugetului pentru anul respectiv. Taxele şi plăţile pentru serviciile prestate de către participanţii profesionişti, taxele percepute de către CNPF pentru înregistrarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare sunt suportate de către subiectul declarării voluntare.