Compania ”Mobile Ticket” SRL, deținătoarea portalului Mticket.md, a fost sancționată pentru că a indicat greșit pe site anul lansării serviciului de vinderea a biletelor electronice. Și anume, agentul economic a scris pe pagina web, la compartimentul ”Despre noi”, că serviciul a fost lansat în 2013. Agentul constatator a stabilit, însă, că atât domeniul portalului, când și însăși compania, au fost înregistrate patru ani mai târziu, în 2017. Conform deciziei instanței de judecată, agentul constatator a concluzionat că informația publicată nu este autentică. Prin urmare, sunt încălcate prevederile art. 7 lit. a) și d), art. 8 alin. (1) și (3), art. 10 din Legea cu privire la publicitate. Judecătoria Chișinău, sediul Centru a recunoscut compania vinovată de încălcarea și, conform normelor Codului contravențional, a aplicat o amendă în mărime de 240 de unități convenționale, adică de 12 mii de lei. Agentul economic nu a fost de acord cu decizia primei instanțe și a declarat recurs, menționând că administratorul SRL-ului nu cunoaște limba română și nu i s-a asigurat traducător. Prin urmare, acesta spune că i-au fost ”încălcate esențial drepturile și libertățile constituționale, inclusiv dreptul la apărare sau dreptul la traducător”. De asemenea, reprezentantul companiei a spus că în procesul-verbal de sancționare nu este indicat care puncte din art. 10 al Legii cu privire la publicitate au fost încălcate. Prin urmare, ”Mobile Ticket” a cerut anularea procesului-verbal. Argumentele reprezentantului companiei nu au convins, însă, judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău. Aceștia au decis, recent, respingerea recursului ca nefondat  și menținerea deciziei primei instanței. Magistrații au menționat că judecarea cauzei în instanţă s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor normelor contravenționale ce reglementează procedura. Totodată, hotărârea judecătorească cuprinde: circumstanţele constatate, probele pe care se întemeiază concluzia și norma contravenţională în baza căreia este adoptată soluţia. Decizia instanței de apel este irevocabilă, prin urmare compania trebuie să achite amenda impusă. Menționăm că, în prezent, pe site-ul Mticket.md este indicat că serviciul de vindere a biletelor electronice a fost lansat cu succes în anul 2017.