Astăzi expiră termenul prelungit de înscriere la Concursul de admitere pentru instruire inițială a viitorilor judecători și procurori. Inițial, Institutul Național al Justiției (INJ) a stabilit data de 3 august drept ultima zi pentru depunerea dosarelor. Ulterior, a prelungit acest termen până în 30 august. Conform INJ, decizia a fost luată pentru că în perioada inițială au fost depuse un ”număr relativ mic de cereri”. Pentru instruirea inițială, organizată în perioada octombrie 2018 – aprilie 2020, sunt scoase la concurs 15 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror. Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online, pe pagina web oficială a INJ, și trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
  • copia buletinului de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
  • copia diplomei de licenţă în drept şi suplimentul sau de pe echivalentul acesteia;
  • copia diplomei de magistru/master în drept şi suplimentul (dacă există);
  • copia diplomei de doctor în drept (dacă există);
  • copia carnetului de muncă, după caz. Dacă în carnetul de muncă nu este indicată funcția pe care o deține solicitantul, suplimentar se va prezenta un document confirmator al funcției;
  • certificatul de cazier judiciar detaliat;
  • referinţa de la ultimul loc de muncă sau de studii.
La concursul de admitere se pot înscrie persoanele care întrunesc condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului şi de Legea cu privire la Procuratură.