Ministerul Justiției a fost obligat de instanța de judecată să anuleze Ordinul, din februarie 2016, privind modificarea componenței Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. Și anume, magistrații au decis că Cristina Martin, substituită prin acest document, trebuie să fie restabilită în funcția de membru al Comisiei. Conform deciziei instanței, Cristina Martin a fost desemnată în anul 2015 membru titular al Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi, din partea Ministerului Justiției. Totuși, după puțin peste patru luni de activitate, reclamanta a primit, prin intermediul poștei electronice, o notificare despre faptul că a fost substituită cu un alt membru. Cristina Martin spune că nu a primit nicio argumentare privind necesitatea efectuării modificării. Mai mult ca atât, la cererea prealabilă depusă nu a primit răspuns. Prin urmare, s-a adresat în instanță pentru a soluționa disputa. Reclamanta a invocat că deşi ordinul prevede modificarea membrilor Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizați, prin substituirea sa cu o altă persoană, ceea ce presupune încetarea mandatului membrului substituit, Ministerul Justiției a indicat drept temei al deciziei prevederi referitoare la instituirea Comisiei, statutul juridic şi regulile de organizare a activității acesteia. Ministerul Justiţiei a spus, însă, că ordinul contestat a fost emis cu scopul asigurării unei bune funcționări a Comisiei. Reclamanta a fost aleasă în componența structurii ca reprezentant desemnat de minister, deşi nu era angajată a instituției. Conform prevederilor legale, cei nouă membri titular ai Comisiei de autorizare şi disciplină sunt desemnaţi pentru un termen de patru ani şi nu pot activa în această calitate mai mult de două mandate consecutiv. Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani a admis cererea de chemare în judecată și a decis anularea ordinul emis de către Ministerul Justiției. Decizia privind restabilirea reclamantei în funcție a fost menținută ulterior de către Curtea de Apel Chișinău, iar recent Curtea Supremă de Justiției a calificat recursul ministerului drept inadmisibil.