Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) va fi în drept să aplice mai multe sancțiuni persoanelor care desfășoară activități pe piața de capital. Potrivit proiectului Regulamentului privind aplicarea sancțiunilor pe piața de capital, prezentat pentru consultări publice, CNPF va putea aplica următoarelor forme de sancțiuni:
  • suspendarea sau retragerea certificatului de calificare eliberat de CNPF;
  • suspendarea sau retragerea calităţii de persoană cu funcție de răspundere;
  • suspendarea sau interzicerea activităţii pe piaţa de capital a persoanei fizice;
  • amendă de până la un milion de lei.
Înainte de aplicarea sancțiunilor CNPF este în drept să aplice sancțiune sub formă de avertisment scris, care se comunică direct persoanei responsabile sau avertisment public, care indică persoana responsabilă și natura încălcării. Avertismentul prevede cerința asupra necesității conformării activității persoanei responsabile cu actele normative în domeniul pieței de capital, cu atenţionarea asupra posibilităţii de aplicare a altor măsuri de rigoare în cazul comiterii repetate a încălcării sau neînlătutării acesteia. Proiectul mai prevede că CNPF poate aplica concomitent una sau mai multe sancțiuni. În cazul în care se constată două sau mai multe încălcări, pentru care se stabilesc sancţiuni sub formă de amendă, amenda definitivă pentru concurs de încălcări se stabileşte prin absorbţia amenzii mai mici de amenda mai mare ori prin cumulul amenzilor aplicate în limitele stabilite pentru amenda mai mare. Aplicarea sancțiunilor conform prevederilor proiectului Regulamentului nu exclude răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz. Comiterea repetată în decurs de doi ani a unei încălcări pentru care CNPF a aplicat amendă se sancționează cu amendă de cel puțin dublul amenzii precedente, chiar dacă amenda va depăşi cuantumurile maxime prevăzute pentru încălcarea respectivă. Dacă după primirea actului de control/inspecţie în teren sau al analizei din oficiu şi examinarea obiecţiilor la acesta, sau în procesul audierilor, entitatea recunoaşte în mod expres săvârşirea încălcărilor constatate, aceasta va fi reţinută ca circumstanţă atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii de examinare a rezultatelor controlului/inspecţiei în teren sau ale analizei din oficiu şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 50% din nivelul de bază determinat. La determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază ca urmare a recunoaşterii faptei, CNPF va avea în vedere, de la caz la caz, faptul că entitatea a recunoscut total sau parţial încălcările constatate în actul de control/inspecţie în teren sau al analizei din oficiu. În caz de recunoaştere parţială CNPF poate refuza acordarea reducerii. În cazul constatării admiterii repetate a încălcărilor, diminuarea cuantumului amenzii nu va fi aplicată. Aplicarea sancţiunilor se prescrie nu mai târziu de trei ani de la data comiterii încălcării. În cazul încălcărilor continue termenul de prescripţie de trei ani curge de la data constatării încălcării.