Doritorii de a deveni avocați se pot înscrie pentru a participa la examenul de admitere în avocatură începând cu data de 10 septembrie. Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit ca examenul de admitere la stagiul profesional, sesiunea de toamnă, să aibă loc în data de 10 octombrie, la ora 09:00. Prin urmare, cererea și actele necesare pentru a putea participa la examen vor putea fi depuse începând cu data de 10 septembrie, de luni până vineri, între orele 09:00 – 11:00; 13:00-15:00. Data limită de depunere a actelor: 28 septembrie, ora 15:00. Potrivit Statutului profesiei de avocat, poate fi admis la examenul de stagiu profesional cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei. Cererile de înscriere la examenul de stagiu profesional se adresează Comisiei de licenţiere și se anexează:
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de licenţiat în drept;
  • copia carnetului de muncă, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu va desfăşura, din momentul admiterii la stagiul profesional, activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;
  • bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere la examenul de stagiu;
  • avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.
După depunerea setului de acte, secretarul Comisiei de licenţiere verifică actele prezentate şi înregistrează candidatul într-un registru special. Examenul de admitere la stagiul profesional va consta în completarea unui test care va însuma 400 de subiecte, dintre cele 1000 publicate pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Statutul profesiei de avocat mai spune că fiecare subiect va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va alege un singur răspuns corect prin bifarea acestuia. După bifarea unei variante de răspuns, candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifată mai mult decât o variantă, răspunsul candidatului se consideră greşit. Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de 3 ore astronomice. Se consideră că a promovat testul candidatul care a răspuns corect la cel puţin 350 de subiecte. După susţinerea examenului de admitere la stagiul profesional, candidatul obţine calitatea de avocat stagiar şi i se eliberează legitimaţia de avocat stagiar. Testul cu subiectele pentru examenul din sesiunea de toamnă poate fi consultat aici.