Persoanele care vor să declare voluntar mijloace bănești vor trebui să depună la bancă o cerere în două exemplare. Unul dintre acestea, autentificat de bancă, se va întoarce subiectului declarării voluntare sau reprezentatului acestuia, iar al doilea va fi păstrat de către bancă. Conform unui proiect propus pentru consultări publice de către Banca Națională a Moldova (BNM), banca comercială va deschide pe numele persoanei, care declară voluntar mijloacele bănești, un singur cont bancar pentru fiecare valută în care urmează să se depună (transfere) banii care fac obiectul declarării voluntare. Totodată, documentul prevede că în procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca va efectua activități speciale de analiză aferente activităților sau a tranzacțiilor implicate și va atrage atenție particulară asupra identității beneficiarului efectiv. De asemenea, instituția financiară va monitoriza în continuu relația cu subiectul declarării, în special în privința originii și sursei fondurilor, având în vedere riscul ca fondurile sau alte bunuri să fie repatriate din țări (jurisdicții), care nu aplică în mod corespunzător recomandările FATF. În procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești, banca va aplica măsuri de precauție sporită pentru persoanele expuse politic. În procesul de analiză a tranzațiilor suspecte sau a operațiunilor neobișnuite, banca va colecta documente fiscale relevante și va evalua coerența și compatibilitatea acestora cu datele și informațiile pe care le deține despre subiectul declarării, activitatea și profilul de risc al acestuia. Conform BNM, documentele și declarațiile emise de către o autoritate competentă în procesul declarării voluntare nu reprezintă confirmări oficiale ale legitimității originii fondurilor declarate voluntar și vor fi utilizate doar în calitate de documente adiționale. Dacă vor fi stabilite suspiciuni pertinente care ar putea indica despre acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau deja realizate, banca va trebui să aplice prevederile:
  • art.33 alin.(2) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
  • pct.42-45 din Regulamentul cu privire la cerințele privind  prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor.
Dacă nu este posibilă conformarea la cerințele legislației în vigoare, banca nu va efectua nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți și nu va stabili nicio relație de afaceri. În același timp, activitățile și tranzațiile suspecte vor trebui raportate la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Informația despre cererile depuse și recepționate se vor înregistra în Registrul de evidență a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești.