Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va fi modificată. Mai exact, din art. 38 se va exclude sintagma ”inclusiv în cazul intervenirii termenului de prescripţie”. Asta după ce Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțională respectiva sintagmă. Un proiect de hotărâre va fi examinat în ședința de miercuri a Guvernului. Potrivit documentului, se propune excluderea elementelor de neconstituționalitate a prevederilor din Lege, care nu va avea efect retroactiv. Și asta pentru că prevederile art. 22 din Constituție, de altfel, garantează drepturile cetățeanului în ceea ce privește aplicarea legii în timp. Art. 38 prevede situațiile în care raportul de serviciu al funcționarului public cu statut special poate să înceteze în cazul condamnării în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive, inclusiv în cazul intervenirii termenului de prescripţie, pentru fapte ce discreditează calitatea de funcţionar public cu statut special. Cu referitre la întreruperea raporturilor de muncă în temeiul art. 38 alin. (1) lit. m), pentru fapte ce discreditează calitatea de funcționar public cu statut special nu apare necesitatea intervenirii cu efecte retroactive ale Legii, întrucât persoana care deține o funcție publică cu statut special trebuie să se bucure de reputație și să dea dovadă de comportament ireproșabil acceptat de societate. Condamnarea unei persoane într-un proces penal pune la îndoială acest element, care prin prisma art. 50 este o încălcare a obligațiilor funcționarului public cu statut special, iar în temeiul art. 58, angajatorul este în drept să întrerupă relațiile de muncă cu funcționarul public cu statut special. Astfel, incompatibilitatea angajatului care a fost/este parte într-un proces penal apare nu prin intervenirea termenului de prescripție al prevederilor Legii, ci din încălcarea art. 50 lit. i). În această situație se aplică restricția la exercitarea atribuțiilor funcționale angajatului MAI cu statut special, fără a fi nevoie de a aplica termenul de prescripție.