Judecătoria Edineț va avea un sediu nou, acesta urmează să fie construit pe un teren amplasat pe Şoseaua Bucovina, nr. 33/1, din municipiul Edineț. Un proiect privind schimbul de terenuri în acest sens, umează să fie examinat miercuri de către Guvern. Astfel, terenul de pe șoseaua Bucovina, nr. 33/1, urmează să fie transmis din proprietatea municipiului în proprietatea publică a statului, sub administrarea Ministerului Justiției. În schimb, Consiliul municipal va gestiona terenul unde este amplasat actualul sediul al judecătoriei și construcțiile de pe acesta. Conform prevederilor Legii cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, instanțele de la Briceni, Donduşeni şi Ocniţa au fuzionat, prin contopire, cu Judecătoria Edineţ. Autorii menționează în nota informativă a proiectului că, în prezent, sediul central al Judecătoriei Edineț are o suprafață de aproximativ 360 m2 și este amplasat pe un teren de 0,1885 ha. În cadrul instanței activează 33 de persoane, inclusiv cinci magistrați. Totuși, instanța nou formată are un efectiv-limită de 107 unități și, respectiv, necesită o clădire cu o suprafață de 5320 m2. În studiul de fezabilitate privind optimizarea hărţii instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova se menționează că structural, clădirea actuală a sediului central al judecătoriei este în stare bună şi funcţională, dar nu este potrivită pentru a constitui sediul instanţei nou create. Mai mult, clădirea nu poate fi extinsă și nici nu este suficient de mare pentru a permite construirea a două etaje suplimentare, pentru a corespunde cerinţelor de spaţiu. Prin urmare, în acest sens urmează să fie construit un sediu nou.