Un avocat a scăpat de amenda judiciară aplicată pentru că nu s-a prezentat la ședința de judecată. Conform prevederilor art. 201 alin (3) pct. 4) din Codul de procedură penală, judecătorului i-a aplicat apărătorului o amendă în mărime de 1.000 de lei. Potrivit deciziei instanței de judecată, avocatul nu a venit la ședință de judecată pentru că partea vătămată a anunțat inculpatul, care era clientul său, că nu se va prezenta. Prin urmare, apărătorul a decis să meargă la o altă ședință, care urma să aibă loc în Rezina. Totuși, magistratul, care examina dosarul, a decis să-i aplice o amendă judiciară. Nefiind de acord cu sancțiunea impusă, avocatul a depus recurs. Examinând cererea apărătorului, Curtea de Apel Chișinău a decis să anuleze sancțiunea impusă. Magistrații au stabilit că inculpatul a informat, totuși, instanţa despre imposibilitatea prezentării avocatului său, iar amânarea ședinței s-a impus inclusiv din lipsa părţii vătămate, despre care instanța ştia că nu se va prezenta. Acest fapt este scris în procesul-verbal al ședinței. Prin urmare, judecătorii de la apel au menționat că abaterile pentru care a fost sancționat avocatul nu au fost comise de către el și nu poate fi amendat pentru aceasta. Decizia Curții de Apel este irevocabilă.