La Institutul Național al Justiției (INJ) au început examenele de admitere la cursurile de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror. În sesiunea de admitere din acest an, proba scrisă, se desfășoară în două etape: testul psihologic, care este eliminatoriu, și testul de specialitate, în cadrul căruia sunt verificate cunoștințele la disciplinele drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal și drepturile omului. Potrivit informațiilor publicate de INJ, cei 129 de candidați admiși la examene au fost divizați în patru grupe pentru a susține testul psihologic de personalitate. Acesta durează 80 de minute. După expirarea timpului, softul specializat nu mai acceptă răspunsuri. Participantul care obține nota cinci promovează testul eliminatoriu, fiind evaluat prin intermediul programului computerizat. În acest an, președinte al Comisiei pentru examenele de admitere a fost desemnat Mircea Roșioru, adjunct al Procurorului General. Membrii Comisiei sunt:
  • Nicolae Fală - doctor în drept, conferențiar universitar;
  • Gheorghe Avornic - doctor habilitat, profesor universitar;
  • Cristina Rotaru - doctor în drept, director INM;
  • Luiza Gafton - judecător Curtea Supremă de Justiție
  • Lilia Țurcanu - judecător, președinte al Judecătoriei Edineț;
  • Lucreția Zaharia - procuror, adjunct al procurorului șef al procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Membrii supleanți sunt:
  • Ion Caracuian - procuror șef al secției combatere tortură a Procuraturii Generale;
  • Oleg Sternioală - judecător, Curtea Supremă de Justiție;
  • Dorin Popescu - doctor în drept, conferențiar universitar.
Rezultatele primei etape a probei scrise vor fi afișate pe site-ul INJ și pe panoul din incinta Institutului joi, 6 septembrie. INJ_3.09.2018 test psihologic 2 INJ_3.09.2018 test psihologic 3