Pedeapsa pentru fabricarea sau punerea în circulație a tichetelor de masă falsă va fi similară cu cea pentru fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false. Modificările la Codul penal au fost publicate, recent, în Monitorul Oficial. Astfel, pentru această încălcare, persoana fizică riscă o amendă de la 550 la 1.050 unităţi convenţionale, adică de la 27.500 până la 52.500 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau să fie condamnat la detenție cu o durată de până la 5 ani. În același timp, persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2.000 la 4.000 unităţi convenţionale, adică de la 100.000 până la 200.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. La fel, au fost efectuate completări și la Codului contravențional. Astfel, comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea cu titlu gratuit de către persoanele fizice altor persoane a tichetelor de masă pe suport de hârtie și/sau electronic se va sancționa cu amendă de la 20 la 100 de unități convenționale, adică până la 5.000 de lei. Vor fi amendați și angajatorii care acordă salariaților mai multe tichete de masă decât numărul de zile efectiv lucrate. În acest caz, amenda impusă pentru fiecare tichet acordat în plus va fi între 50 și 75 de lei. Totodată, dacă din contul acordării tichetelor de masă, vor fi diminuate salariile prevăzute în contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și/sau convențiile colective, angajatorul riscă o amendă de până la 50.000 de lei pentru fiecare caz. Documentul mai stabilește că acceptarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a tichetelor de masă fără a solicita prezentarea unui act de identitate al beneficiarului tichetului de masă se sancționează cu amendă de la 50 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică. În același timp, pentru neaplicarea semnului distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie care să confirme faptul că acesta a fost utilizat și/sau neindicarea pe tichet a datei recepționării acestuia de către unitatea comercială/de alimentație publică se va aplica o amendă de la o mie până la 2.500 de lei. Conform completărilor la Cod, refuzul unității comerciale/de alimentație publică care a încheiat contract cu operatorul de a accepta ca mijloc de achitare tichetele de masă se va sancționa cu amendă de la 20 la 150 de unități convenționale, ceea ce înseamnă până la 7.500 de lei. Modificările urmează să intre în vigoare în data de 24 septembrie.