Taxa achitată de către avocați, drept cotizație obligatorie în bugetul Uniunii Avocaților din Moldova, ar putea fi majorată. Subiectul va fi discutat la ședința extraordinată a Consiliului Uniunii Avocaților din Moldova, care va avea loc în data de 8 septembrie. Ulterior, dacă se va considera oportun, atunci Consiliul va veni cu propunerea de modificare a cuantumului defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților la Congresul avocaților, care va avea loc în data de 5 octombrie. Ultimul cuvânt în privința acestui subiect îl va avea Congresul. Un alt subiect care va fi pus în discuție, la ședința extraordinară a Consiliului UAM, se referă la examinarea proiectului bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2019. Documentul va fi examinat și  aprobat, ulterior, în cadrul Congresului.  Legea cu privire la avocatură spune că suma contribuției avocaților la formarea bugetului de stat se stabilește de către Congres. Această taxă este una din componentele care formează bugetul Uniunii Avocaților. Potrivit Legii cu privire la avocatură, bugetul Uniunii Avocaţilor se formează din:
  • contribuţiile avocaţilor;
  • taxele pentru examenele de admitere la stagiu şi de calificare;
  • taxele pentru efectuarea stagiului profesional;
  • amenzile achitate de avocaţi în calitate de sancţiuni disciplinare;
  • alte plăţi neinterzise de lege.
Contribuția pe care trebuie să o plătesc persoanele care dețin licență de avocat este de 100 de lei lunar sau 1.200 de lei anual. Legea mai spune că activitatea de avocat se suspendă de drept în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei. În acest an, Uniunea Avocaților a planificat să încaseze din contribuțiile avocaților aproape 3,5 milioane lei.