Comercializarea timbrelor de acciz agenţilor economici importatori se va face de către Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza notelor de comandă, iar Serviciul Vamal va fi exclus din acest proces. Autoritățile intenționează să modifice Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun și Hotărârea Guvernului cu privire la marcarea producţiei alcoolice. Ministerul Finanțelor susține că prin excluderea Serviciului Vamal din acest proces va fi facilitată activitatea agenților economici importatori, deoarece timpul necesar pentru eliberarea timbrelor de acciz va fi redus. Asta pentru că în prezent contravaloarea timbrelor de acciz este încasată la conturile IBAN ale Serviciului Vamal, care ulterior sunt transferate la conturile Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, achitarea contravalorii timbrelor de acciz direct la contul Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, va micșora perioada de timp în care are loc transferul și va restrânge circuitul mijloacelor bănești ale importatorilor. Autoritățile precizează, însă, că subdiviziunile Serviciului Vamal vor continua să gestioneze operațiunile de export temporar al timbrelor de acciz producătorului străin și să monitorizeze aceste timbre prin contrapunerea numărului celor exportate temporar cu cantitatea mărfurilor accizate importate, lucru ce ține nemijlocit de competența instituției.