Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 a fost publicată, recent, în Monitorul Oficial. Potrivit autorilor, documentul reflectă o viziune unitară și cuantifică obiectivele aferente dezvoltării pieței. În mare parte, acțiunile prevăzute derivă din angajamentele asumate de țara noastră prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Astfel, strategia stabilește patru obiective generale privind dezvoltarea pieții financiare nebancare, și anume:
  • consolidarea cadrului normativ aferent;
  • consolidarea stabilității financiare și asigurarea solidității financiare;
  • îmbunătățirea conduitei de piață și creșterea încrederii consumatorului;
  • consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).
Printre acțiunile stabilite se regăsește, de exemplu, elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative. Acțiunea trebuie realiazată în anul 2019, iar cadrul normativ aferent până în anul 2022. Tot anul viitor ar putea fi elaborate și dezvoltate standardele minime ale Sistemului de alertă timpurie pentru societățile de asigurare, dar și să fie puse în aplicare testele de stres pentru evaluarea impactului riscurilor aferente activității acestor tipuri de societăți. Conform documentului, finanţarea acțiunilor prevăzute în Strategie se va efectua din bugetul CNPF și din asistența tehnică.