Biroul Național de Statistică (BNS) anunță despre desfășurarea, în perioada 5-25 septembrie, a unui studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri. Potrivit autorităților, obiectivul cercetării este de a identifica problemele cu care se confruntă antreprenorii la etapa de inițiere și desfășurare a unei afaceri, dar și a factorilor care creează impedimente în desfășurarea activității oamenilor de afaceri. Totodată, cercetarea va asigura informarea societății despre situația privind mediul de afaceri și implicarea femeilor în acest sector, precum și schimbările care s-au produs în ultimii ani. Studiul se va realiza pe un eșantion de 9.000 de întreprinderi, selectate aleatoriu în baza unor metode statistice. Fiecare dintre întreprinderile selectate reprezentă cel puțin alte 10 întreprinderi similare din țară. Furnizarea datelor este posibilă prin îndeplinirea chestionarului online "(DMA) Dezvoltarea Mediului de Afaceri" prin intermediul portalului www.raportare.md. De asemenea, chestionarul poate fi descărcat de pe www.statistica.md, rubrica Formulare și clasificări / Formulare statistice 2018 / Antreprenoriat și prezentat pe suport de hârtie la Oficiul Teritorial de Statistică. În context, BNS solicită fondatorilor și managerilor de întreprinderi să se implice și să ofere răspunsuri complete și veridice.