În prima jumătate a acestui an, organizațiile de microfinanțare au acordate credite în valoare totală de peste 5 miliarde de lei. Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Națională a Pieței Fianciare (CNPF), cele 183 de instituții financiare au acordat credite în valoare de 5,14 miliarde de lei, cifra este mai mare decât cea din perioada similară a anului trecut când împrumuturile au fost de aproximativ 4,4 miliarde de lei. Profitul obținut de companii a trecut de 353 de milioane de lei. Datele mai arată că, chiar dacă pe acest segment activează aproape 200 de companii, majoritatea banilor le revin la câțiva jucători. Mai exact, 13 organizații au dat cu împrumut, fiecare, câte mai mult de 100 de milioane de lei. Top cinci companii, după valoarea împrumuturilor acordate, include:
  • Microinvest SRL – 802.821.868 lei:
  • ÎCS ”Easy Credit” SRL – 668.782.537 lei;
  • ÎCS Express Leasing SRL – 488.886.137 lei;
  • ÎM Credit Rapid SRL – 408.409.113 lei;
  • ÎCS OM Iute Credit SRL – 369.996.417 lei;
Potrivit Legii cu privire la organizaţiile de microfinanţare, activitatea de microfinanţare este o activitate economică permanentă a organizaţiei de microfinanţare, ce constă în prestarea următoarelor servicii de microfinanţare:
  • acordarea şi gestionarea împrumuturilor;
  • acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare;
  • efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor.
Legea mai prevede că acestea mai pot practica și alte activităţi auxiliare neinterzise de legislaţie, necesare pentru desfăşurarea activităţii de microfinanţare şi consemnate în actul de constituire. În scopul prestării serviciilor de microfinanţare, organizaţia de microfinanţare este în drept să primească mijloace băneşti sub formă de investiţii, împrumuturi (credite), donaţii (granturi) şi sponsorizări de la persoane fizice şi/sau juridice din Republica Moldova şi din străinătate. Organizaţia de microfinanţare este obligată să constituie provizioane destinate acoperirii eventualelor pierderi legate de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzii aferente. Aceasta stabileşte în mod independent condiţiile de prestare a serviciilor de microfinanţare.