Asociațiile obștești, care vor să fie incluse în lista organizațiilor cărora persoanele fizice pot transfera 2% din impozitul pe venit reținut, trebuie să depună cerere la Ministerul Justiției. Termenul limită pentru a înainta solicitarea de a fi inclus în Lista beneficiarilor este 30 septembrie. Cererea trebuie să includă:
 • denumirea asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private, cultului religios şi a părţilor componente ale cultului religios, potrivit actelor de constituire;
 • data înregistrării la Ministerul Justiției;
 • numărul de identificare de stat;
 • datele de contact (număr de telefon, email şi adresa sediului). Comunicarea cu Ministerul Justiției se va realiza, în principal, prin email, de aceasta este important ca adresa de mail să fie indicată.
 • rechizitele bancare ale beneficiarului la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, care trebuie să cuprindă obligatoriu:
 1. denumirea băncii;
 2. codul băncii;
 3. contul IBAN format din 24 caractere.
 • descrierea activităţilor:
 1. asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică implementate;
 2. cultele religioase şi părţile componente ale acestora vor indica activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate pe care le desfășoară;
 • declaraţia pe proprie răspundere că nu ați susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu veți susţine activitatea unui partid politic, unei organizaţii social-politice sau unui candidat la alegeri în sensul Codului electoral – aceasta face parte din cererea de înregistrare.
Cererea se semnează nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire. Aceasta poate fi depusă nemijlocit la sediul Ministerului Justiției sau expediată la adresa de e-mail secretariat@justice.gov.md. Organizațiile care sunt deja incluse în Lista beneficiarilor 2% nu trebuie să depună repetat cerere de înregistrare. Conform informațiilor prezentate anterior de către Serviciul Fiscal de Stat, anul acesta aproximativ 30 de mii de persoane au decis să transfere doi la sută din impozitul pe venit calculat pentru anul 2017 către ONG-uri. Suma transferată este de circa 6,72 milioane de lei.