Agenții economici autorizați (AEO) din statele membre CEFTA (Acordul Central European de Comerț Liber) ar putea beneficia de reducerea controalelor și trecerea simplificată a frontierelor țărilor semnatare. Aceste facilități vor fi acordate în cazul validării Programului de recunoaștere mutuală a AEO din aceste state. Prima misiune de validare este găzduită de Republica Moldova, în perioada 5-7 septembrie. Grupul de evaluare este format din membri ai Sub-Comitetului CEFTA, experți din cadrul GIZ Germania, precum și reprezentanți ai autorităților vamale din statele-membre ale CEFTA. Lista participanților mai include, de asemenea, și reprezentanți ai asociațiilor de business și ai autorităților publice de resort. Membrii grupului de validare vor evalua cadrul legal, criteriile de eligibilitate și capacitatea de prevenire a eventualelor fraude. Agenda de lucru mai include și vizite la două companii care dețin statutul de AEO pentru a evalua gradul de satisfacție a acestora privind beneficiile Programului AEO implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Conceptul AEO a fost implementat în țara noastră în anul 2014, constituind o condiționalitate a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Statutul AEO îi oferă titularului o serie de beneficii, precum simplificarea procedurilor vamale, reducerea numărului de controale sau trecerea prioritară a frontierei, în acest sens fiind creată o pistă separată, destinată deținătorilor acestei autorizații. Celelalte facilități includ posibilitatea alegerii locului efectuării controalelor și amânării plăților vamale pe o perioadă de până la 30 de zile. În cadrul proiectului pilot, lansat la Leușeni în 2015, a fost implementată recunoașterea unilaterală a AEO din UE. Totodată, Serviciul Vamal susține că va continua promovarea Programului AEO pentru a obține recunoașterea reciprocă a AEO din Republica Moldova și Uniunea Europeană, astfel încât cei 115 AEO din țara noastră, care livrează mărfuri în spațiul comunitar, să beneficieze de aceleași facilități. CEFTA este considerat o ”anticameră” şi o etapă de pregătire a participării la piaţa comunitară internă. Principalul obiectiv urmărit de CEFTA este crearea unei zone de liber schimb prin liberalizarea graduală a comerţului reciproc cu produse industriale şi agricole şi prin eliminarea barierelor tarifare şi netarifare din calea comerţului în perioada de tranziţie.