Banca Națională a Moldovei (BNM) schimbă regulile de deschidere pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale băncilor din țară. Astfel, băncile nu vor mai avea nevoie de ”aprobarea prealabilă” a BNM și va fi suficientă doar notificarea ulterioară. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la sucursalele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor, prezentat pentru consultări publice, a fost redus și numărul de acte necesar. Mai exact, acesta prevede că banca notifică BNM despre deschiderea sucursalei, reprezentanței și despre orice modificare/completare operată în regulamentul sucursalei/reprezentanței (sau redacția nouă a acestuia), inclusiv aferentă deschiderii oficiului secundar, în termen de două zile lucrătoare de la deschidere, printr-o scrisoare, specificând denumirea, data înregistrării la organul înregistrării de stat și data deschiderii. Scrisoarea de notificare privind deschiderea sucursalei/reprezentanței se întocmește în limba română și se semnează de către conducătorul organului executiv. La scrisoarea de notificare se anexează următoarele documente întocmite în limba română:
  • informaţia cu privire la sediul sucursalei, reprezentanţei (adresa poştală, numerele de telefon, fax, adresa electronică);
  • informația cu privire la numele/prenumele conducătorului sucursalei/reprezentanței.
Pentru exercitarea funcției de conducător al celei mai mari sucursale a băncii determinată conform Regulamentului cu privire la cerințele față de  membrii organului de conducere al băncii, persoanele care asigură conducerea activității sucursalei unei bănci din alt stat, persoanelor care dețin funcții-cheie în bancă și lichidatorul băncii în proces de lichidare, persoana respectivă trebuie să dispună de aprobarea Băncii Naționale a Moldovei, eliberată în condițiile prevăzute de regulamentul menționat. În cazul schimbării denumirii și/sau sediului sucursalei/reprezentanței, banca prezintă la BNM, o cerere pentru reperfectarea copiei autorizate de pe licență, conform prevederilor reglementărilor cu privire la licențierea băncilor. Schimbarea denumirii și/sau sediului sucursalei, reprezentanței se consemnează în registrul băncilor licențiate prin înscrisul corespunzător. Scrisoarea de notificare privind deschiderea oficiului secundar și/sau privind modificarea/completarea operată în regulamentul sucursalei/reprezentanței se întocmește în limba română și se semnează de către conducătorul organului executiv. La scrisoarea de notificare se anexează următoarele documente întocmite în limba română:
  • extrasul din procesul-verbal al organului de conducere al băncii la care a fost luată decizia privind deschiderea oficiului secundar și/sau, după caz, copia confirmată de bancă a deciziei organului înregistrării de stat privind înregistrarea modificărilor/completărilor la regulamentul sucursalei/reprezentanței (sau redacția nouă a acestuia);
  • copia confirmată de bancă a modificărilor/completărilor la regulamentul sucursalei/reprezentanței (sau aprobarea redacției noi) înregistrate la organul înregistrării de stat.
Oficiul secundar al băncii își poate începe activitatea după înregistrarea la organul înregistrării de stat a regulamentului sucursalei sau a modificărilor (completărilor) la regulamentul sucursalei (sau redacția nouă a acestuia) aferente deschiderii oficiului secundar respectiv.