Persoana fizică, participant la procesul de judecată, se va identifica în cadrul Sistemului informațional judiciar (SIJ) utilizând: numărul de identificare de stat (IDNP), numele și prenumele, adresa de domiciliu sau de reședință și electronică a persoanei fizice (în cazul în care aceasta există). Persoanele juridice vor folosi numărul de identificare de stat (IDNO) și celelalte elemente de identificare, ca și în cazul persoanelor fizice. Prevederile se conțin în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea a SIJ, publicat în Monitorul Oficial. Conform documentului, instanța de judecată se va identifica în sistem utilizând IDNO-ul și un cod unic din două cifre. De asemenea, cererile introduse în sistem vor avea un număr generat de SIJ, format din codul unic al instanței de judecată, numărul de ordine atribuit de SIJ automat și ziua, anul înregistrării. Dosarul aflat în examinare va conține și informații privind tipul și categoria acestuia. Regulamentul stabilește că obiectele informaționale ale SIJ sunt:
 • instanța de judecată;
 • cererea;
 • dosarul;
 • ședința de judecată;
 • participantul la proces:
a) persoană fizică:
 1. judecătorul;
 2. grefierul;
 3. procurorul;
 4. avocatul/apărătorul;
 5. victima;
 6. partea vătămată;
 7. reclamantul şi coreclamantul, partea civilă;
 8. inculpatul;
 9. contravenientul;
 10. pârâtul şi copârâtul, partea civilmente responsabilă;
 11. intervenientul;
 12. reprezentantul;
 13. succesorul în drepturi;
 14. reprezentantul legal;
 15. asistentul procedural;
 16. interpretul/traducătorul;
 17. specialistul;
 18. expertul;
 19. martorul;
b) persoană juridică:
 1. autoritatea administraţiei publice;
 2. succesorii în drepturi;
 3. reprezentantul;
 4. intervenientul;
 5. pârâtul şi copârâtul, partea civilmente responsabilă;
 6. inculpatul;
 7. reclamantul şi coreclamantul, partea civilă;
 8. partea vătămată;
 9. victima;
 10. documentele:
 • hotărârea;
 1. sentința;
 2. decizia;
 3. încheierea;
 4. ordonanțele;
 5. titlul executoriu.