Consiliul Concurenței a depus cerere de chemare în judecată împotriva Red Union Fenosa (în prezent, Gas Natural Fenora) cu privire la încasarea unei sume de bani, după ce s-a constatat că furnizorul a încălcat Legea concurenței.  În motivarea acțiunii, reclamantul a indicat că prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei a fost constatată încălcarea de către pârât a art. 6 lit. a) din Legea concurenţei. Mai exact, este vorba de abuz de poziţie dominantă pe piaţă, prin impunerea transmiterii cu titlu gratuit a utilajului aflat în proprietatea Societății Comerciale ”Magic Cons” la balanţa Red Union Fenosa, în acest sens fiind încheiat contract.  Consiliul Concurenței a menționat că prin condiţionarea transmiterii cu titlu gratuit a utilajului LEC-10 kV şi ID-10 kV, pe care îl deţinea cu titlu de proprietate, Red Union Fenosa, în calitate de agent economic cu situaţie dominantă pe piaţa de furnizare a energiei electrice, a impus contragentul la condiţii intenţionat nefavorabile lui sau la condiţii care nu fac obiectul contractului, ceea ce constituie încălcare a prevederilor art. 6 lit. a) din Legea cu privire la protecţia concurenţei. Reclamantul a mai precizat că decizia Plenului Consiliului Concurenţei a fost contestată de Red Union Fenosa, însă prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău şi decizia Curţii Supreme de Justiţie acţiunea a fost respinsă, astfel pentru dovedirea încălcării de către Red Union Fenosa. Reclamantul a făcut referire la prevederile art. 123 alin.(2) al Codului de procedură civilă. Mai mult, reclamantul a invocat temei de drept pentru înaintarea acţiunii, art. 12 lit. j) din Legea cu privire la protecţia concurenţei, care acordă dreptul autorităţii de concurenţă să intenteze acţiuni în instanţa de judecată pentru încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, dar şi pct. 2 din decizia Plenului Consiliului Concurenţei, prin care s-a decis înaintarea unei acţiuni în instanţa de judecată pentru încasarea a 10% din venitul obţinut de Întreprinderea cu Red Union Fenosa.  În urma concretizării cerințelor, reclamantul a explicat că în cererea de judecată iniţială venitul a fost calculat cu excluderea TVA 20%, însă, conform practicii judecătoreşti, la suma de 10% din venit urmează a fi calculate şi TVA 20%. Consiliul Concurenței a solicitat încasarea în bugetul de stat a 10% din venitul obținut de Red Union Fenosa, ceea ce constituie suma de 11.046 de lei pentru încălcarea legislației cu privire la protecția concurenței. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, acțiunea depusă de Consiliul Concurenței a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. La fel s-a întâmplat și în cazul apelului depus la Curtea de Apel Chișinău. Consiliul Concurenței a declarat recurs, care a fost admis de către instanță. Curtea Supremă de Justiție a casat decizia insanței de apel și a emis  o nouă hotărâre, prin care s-a încasat de la Red Union Fenosa 10% din venitul obținut, în mărime de 11.046 de lei pentru încălcarea legislației cu privire la protecția concurenței.