Articolul 81 din Codul transporturilor rutiere, care reglementează condițiile de efectuare a transportului rutier în regim de taxi, a fost modificat. Noile prevederi au fost publicate, recent, în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii septembrie. Astfel, noile prevederi stipulează că, la efectuarea transportului rutier în regim de taxi, se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • sunt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;
 • sunt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
 • dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
 • dispun de inscripția ”În cazul în care nu este emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria”.
Totodată, operatorii de transport vor putea oferi servicii de transport rutier în regim de taxi numai la solicitarea persoanei, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare admise de lege, inclusiv prin sistemele (platformele) electronice de management, dacă acestea asigură cumulativ:
 • posibilitatea identificării certe de către solicitantul serviciilor de transport în regim de taxi a operatorului de transport care prestează serviciul, a modelului și numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează cursa;
 • conexiunea tehnologică cu aparatul de taxat din dotarea autoturismului care efectuează cursa, în vederea emiterii bonului de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă către solicitant prin intermediul mijloacelor electronice;
 • posibilitatea conectării directe sau mediate la sistemul integrat ”Fiscal Gateway” al Serviciului Fiscal de Stat în cazul procesării plăților către operatorul de transport de către solicitant pentru achitarea costului cursei;
 • protecția datelor înregistrate de modificarea nesancționată și securitatea datelor cu caracter personal procesate.
Utilizarea sistemelor (platformelor) electronice de management la prestarea serviciilor de transport rutier în regim de taxi nu constituie activități aferente serviciilor de transport rutier în sensul Codul transporturilor rutiere, mai prevede documentul publicat. În prezent, norma stabilește doar că la efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ trei condiţii, și anume:
 • sunt dotate cu aparate de taxat în stare de funcționare legalizate, verificate metrologic şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat;
 • sunt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
 • dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.