Aproape 43 de mii de persoane s-au împrumutat în prima parte a anului de la asociațiile de economii și împrumut (AEÎ). Potrivit datelor statistice publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), în primele șase luni ale anului, cele 275 de asociații au acordat 42.717 împrumuturi. Cifra este un pic mai mare decât cea din perioada similară a anului trecut când au beneficiat de împrumuturi 41 de mii de persoane. Valoarea totală a creditelor acordate a fost de 782.817.208 lei, în timp ce depunerile de economii au fost aproape în jumătate, adică 467.459.644 lei. Această sumă fiind depusă de 7.260 de persoane în conturile a 63 de asociații. În perioada similară a anului trecut AEÎ au acordat împrumuturi în valoare de aproape 654 de milioane de lei. Valoarea economiilor depuse ajungând la aproximativ 355 de milioane de lei. Potrivit Legii cu privire la asociațiile de economii și împrumut, asociaţia, în funcţie de categoria licenţei deţinute, poate oferi membrilor săi următoarele servicii:
  • acordarea de împrumuturi;
  • acceptarea următoarelor tipuri de depuneri de economii:
- la termen; - la vedere;
  • acordarea de servicii aferente împrumuturilor;
  • acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance;
  • acordarea de consultaţii;
  • acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere.
Asociația poate investi mijloacele sale bănești, neutilizate la acordarea împrumuturilor, în conformitate cu politica de investiții aprobată de consiliu. Totodată, efectuarea investițiilor în capital sau în valori mobiliare ale societăților comerciale supuse controlului din partea autorității de supraveghere sau a Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția instrumentelor financiare derivate, se permite doar cu acordul scris al autorității de supraveghere după cum urmează:
  • asociațiilor care dețin licență de categoria A – numai în societățile pe acțiuni în care acestea dețineau calitatea de acționar la data intrării în vigoare a legii;
  • asociaţiilor care deţin licenţă de categoria B sau C şi asociaţiilor centrale.
La îndeplinirea acestor activităţi asociaţia este obligată să respecte cerinţele şi limitele stabilite de autoritatea de supraveghere. Asociaţia nu are dreptul să acorde alte servicii financiare sau servicii de alt gen, să încalce condiţiile de licenţiere, precum şi să efectueze activităţi comerciale sau de producţie, altele decât cele stabilite în licenţa deţinută şi care reies nemijlocit din acestea.