Registrul dactiloscopic va conține și informații despre amprentele palmelor ale persoanelor. După ce Guvernul a aprobat, anterior, modificări la Regulamentul privind obținerea, evidența și utilizarea informației dactiloscopice, acum, autoritățile au propus pentru consultări publice ajustarea legislației existente. După câteva minute de la publicarea proiectului pe portalul particip.gov.md, documentul a fost șters. Autoritățile susțin că noul Sistem informaţional automatizat de evidență dactiloscopică ”AFIS” oferă posibilități de stocare și prelucrare atât a amprentelor papilare cât și a celor ”palmare”. Totodată, datele dactiloscopice vor fi colectate nu doar pe suport de hârtie, cum este în prezent, dar și în format electronic. O altă modificare propusă în proiect este faptul că șoferii, care au renunțat la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată a datelor cu caracter personal, nu vor avea obligația de a trece prin procedura de înregistrare dactiloscopică. Conform modificărilor propuse, Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic” va fi destinat pentru:
  • căutarea şi stabilirea identităţii cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor dispăruţi fără urmă;
  • stabilirea identităţii cadavrelor necunoscute;
  • stabilirea şi/sau confirmarea identităţii cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor, dacă aceasta nu este posibilă prin utilizarea altor mijloace;
  • prevenirea şi combaterea criminalităţii.
Prevederilor legale stipulează că Registrul dactiloscopic include totalitatea datelor despre particularităţile structurii desenelor papilare ale degetelor persoanei, precum şi a datelor despre identitatea sa. Registrul se formează cu ajutorul unui sistem informaţional automatizat specializat. Amintim că, în luna iunie, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind obținerea, evidența și utilizarea informației dactiloscopice, care spuneau că amprentele vor fi prelevate și de la persoanele care vor obține permisele de conducere. Tot atunci, autoritățile au precizat că colectarea informației dactiloscopice de la conducătorii auto va fi realizată de angajații Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. În acest scop, centrele vor fi dotate cu aparate digitale pentru prelevarea amprentelor (live-scanere). După preluarea amprentelor, fişierele vor fi introduse în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice – AFIS.