Companiile de evaluare sunt invitate pentru a participa la concursul lansat de către BC Banca Socială SA în proces de lichidare. Un anunț în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. Banca intenționează să încheie contracte de colaborare în domeniul evaluării.  Potrivit anunțului, pentru a participa la concurs, companiile de evaluare trebuie să întrunească următoarele condiții:
  • este înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • dispune de licenţă valabilă pentru activitatea de evaluare a bunurilor imobile, eliberată de către Camera de Licenţiere a Republicii Moldova;
  • are angajat cel puţin un evaluator care posedă certificatul de calificare valabil, emis de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi cu experienţă în domeniul evaluării de minim trei ani.
Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii, sediului şi informaţiei de contact ale ofertantului şi vor include următoarele documente:
  • scrisoarea de intenţie cu indicarea informaţiei privind ofertantul (denumirea completă, adresa/sediul, numărul de contact etc.);
  • copia certificatului înregistrării de stat;
  • copia licenţei(lor) în domeniul respectiv;
  • numele, prenumele evaluatorilor certificaţi şi date de contact ale acestora;
  • copia certificatelor de calificare a evaluatorilor ce confirmă faptul că evaluatorul are o experienţă de cel puţin trei ani în domeniul evaluării;
  • trei rapoarte de evaluare depersonalizate, realizate în ultimele șase luni, pentru diferite tipuri de bunuri imobile şi două rapoarte de evaluare depersonalizate pentru diferite tipuri de bunuri mobile.
Banca va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau deschise. Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului concursului, în plicuri sigilate, până în data de 24 septembrie ora 17.00. Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, B.C. “Banca Socială” S.A., în proces de lichidare.