Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie în cauza Navroțki v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns că a fost menținut în arest preventiv trei ani și zece luni până la condamnare. Similar cauzei Savca v. Republica Moldova, reclamantul a invocat în fața Curții că durata arestului preventiv de peste 12 luni fusese contrară legislației naționale. Potrivit informațiilor prezentate de Agentul Guvernamental, pentru că reclamantul a refuzat propunerea autorităților moldovenești de reglementare amiabilă a cauzei, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală. Deși reclamantul și-a reiterat dezacordul său cu privire la reglementarea amiabilă a cauzei, Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de Guvern, care prevedea acordarea sumei de 6.000 euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral, material, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, conținea clauze rezonabile și a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.