Prestatorul de servicii de plată ”Artosis” SRL a solicitat Băncii Naționale a Moldovei (BNM) reperfectarea licenței pentru activitatea de emitere a monedei electronice, ca urmare a schimbării denumirii în ”BPAY” S.R.L. și adresei juridice. Asta după ce în data de 9 august, BNM i-a suspendat, pe un termen de șase luni, licența pentru prestarea serviciilor de plată și emitere a monedei electronice. Urmare examinării cererii, Comitetul executiv al BNM a luat decizia privind reperfectarea licenței, nu însă și reluarea activității. Banca Națională precizează că hotărârea Comitetului executiv al BNM, prin care a fost suspendată activitatea societății, își menține în continuare efectele juridice. Prin urmare, “BPAY” SRL va putea activa, în baza licenței reperfectate, doar după expirarea termenului de șase luni din data de 9 august, ora 17:00. Decizia de suspendare a activității a fost luată în urma unui control tematic pe teren asupra activității emitentului de monedă electronică, efectuat la prestator, ținând cont de gravitatea încălcărilor comise și de caracterul repetat al acestora. În cadrul controlului au fost constatate încălcări ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și ale prescripțiilor dispuse anterior de BNM.
BNM a constatat atunci că prestatorul nu a aplicat măsuri de precauție sporită privind unii clienți (nu a obținut informații privind sursa mijloacelor bănești, scopul și natura relației de afaceri și nu a monitorizat continuu tranzacțiile și relațiile de afaceri cu aceștia), a efectuat operațiuni de plată prin intermediul agenților de plată neînscriși în registrul societăților emitente de monedă electronică, ținut de BNM, și a prezentat informații neautentice.