Urmărirea penală împotriva avocatului sau avocatului stagiar trebuie să fi pornită doar de către procuror, cu acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, în condiţiile Codului de procedură penală. Aceasta este propunerea avocatului Dumitru Buliga, care a elaborat un proiect de lege prin care propune mai multe măsuri de protecție a apărătorilor. Amendamentele propuse la Legea cu privire la avocatură mai prevăd că ”avocatul sau avocatul stagiar nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. Acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților nu este necesar în caz de infracțiune flagrantă şi în cazul infracţiunilor specificate la art. 325 şi art. 326 ale Codului penal al Republicii Moldova, caz în care acordul Consiliului Uniunii Avocaților va fi solicitat în decurs de 3 ore din momentul reţinerii sau 24 de ore din momentul pornirii urmăririi penale”. În redacția actuală art. 52 alin. (4) din Legea cu privire la avocatură prevede că ”în caz de reţinere a avocatului sau de tragere la răspundere penală, organul care a efectuat măsurile în cauză este obligat să informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Avocaţilor în decurs de șase ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere penală”. De asemenea, avocatul vrea ca autoritățile să fie obligate să ofere informații apărătorilor. Astfel, art. 53 alin. (1) lit. d) a se propune în următoarea redacție: ”Avocatul are dreptul să solicite informaţii pe orice suport, referinţe, originale și copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenţei juridice, instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sunt obligate să elibereze actele solicitate”. Avocatul Dumitru Buliga susține că elaborarea proiectului a fost determinată de abuzurile comise în raport cu avocații și avocații stagiari de către organele de urmărire penală, procurori, instanțele de judecată, autoritățile publice, alte persoane fizice sau juridice de drept public. Un alt motiv este tratarea superficială a rolului avocaților într-un proces cu marginalizarea lor și atribuirea unui rol formal în actul de justiție, asta deși rolul avocaților în sistemul de justiție a unui stat de drept, este fundamental. Ce alte propuneri pentru modificarea legislației se regăsesc în proiect citiți în zilele următoare pe BizLaw.