Administrațiile Zonelor Economice Libere au fost scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, terenuri și loturi de pământ, pe perioada aflării în gestiunea acestora a bunurilor imobiliare respective. Modificările legislative în acest sens au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare din data 7 septembrie. Totodată, Codul fiscal a fost completat cu prevederea că în venitul brut nu se includ:
  • cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern;
  • cheltuielile anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută.
De asemenea, în Legea cu privire la tariful vamal s-a introdus prevederea că mărfurile care nu au fost prelucrate suficient în zona economică liberă, introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în partea ce se referă la mărfurile străine plasate în zona economică liberă însoțite de o dovadă de origine preferențială și mărfurile autohtone care au fost utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate sufficient, sunt scutite de taxa vamală. În același timp, dacă mărfurile sunt scoase din zona liberă şi sunt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal, se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. Dacă mărfurile sunt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere, nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică, dacă legislația nu prevede altfel. Documentul publicat mai prevede extinderea teritoriul a trei Zone Economice Libere. Astfel, în componența Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chişinău”, ZEL ”Ungheni-Business” și a ZEL ”Bălți” au fost incluse mai multe terenuri cu o suprafață totală de peste 138 de hectare.