De la 1 ianuarie 2019, mai multe entități vor trebui să prezinte Serviciului Fiscal de Stat anumite informații care vizează activitatea persoanelor fizice. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. Mai exact, este vorba de instituțiile financiare care vor trebuie să prezinte informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi. Companiile turistice vor trebui să declare informaţia privind serviciile turistice prestate, iar companiile de asigurare - informaţia privind contractele de asigurare. Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare vor trebui să declare, de la 1 ianuarie 2019, informaţia privind tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal și informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice (art. 92 alin. (9) din Codul fiscal), iar Banca Naţională a Moldovei va trebui să raporteze informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi. Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială vor trebui să prezinte informaţia privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare, contractele de împrumut şi de donaţii, informaţia privind alte contracte aferente activelor de capital și informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice. Birourile istoriilor de credit vor prezenta informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoriale. În același timp, executorii judecătoreşti vor raporta informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare. Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă vor fi obligați să prezinte informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport, dar și informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice.  Societăţile de plată vor prezenta informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal, iar societăţile emitente de monedă electronica - informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal. Furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică vor trebuie să declare informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal. Mai mult, agenții economici specializați (intermediari imobiliari) vor raporta informaţia privind contractele de dare în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare încheiate de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.