Reținerea sau privarea de libertate a persoanei fără necesitate, contrar legii, sau privarea persoanei de libertate în continuare după atingerea scopului legitim pentru care a fost reținută ar putea fi pedepsită penal. La fel, neefectuarea în termen rezonabil a acțiunilor procesuale pentru care persoana a fost reținută care au dus la privarea ei de libertate în continuare, săvârșită de reprezentanții organului competent de a priva de libertate o persoană pe un termen de până la 72 de ore, la fel, ar putea fi pedepsită dur. Este vorba de amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau închisoare de până la trei ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. Propunerea aparține avocatului Dumitru Buliga care a elaborat un proiect de lege care conține amendamente la Codul penal. Acesta mai propune ca neeliberarea imediată a persoanei în lipsa temeiurilor legale de a o priva în continuare de libertate, săvârșită de reprezentanții organului competent de a priva de libertate sau pune în libertate o persoană, să se pedepsească cu amendă în mărime de la 650 la 1.150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la trei ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. Totodată, înaintarea de către procuror a demersului de arestare preventivă sau arestare la domiciliu, cu bună știință în lipsa temeiurilor prevăzute de lege pentru aplicarea acestor măsuri preventive, să se pedepsească cu amendă în mărime de la 650 la 1.150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la trei ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. În același timp, aplicarea sau prelungirea de către judecător a măsurii preventive arestul preventiv sau arestul la domiciliu, în lipsa probelor ce ar demonstra temeiurile prevăzute de lege pentru aplicarea acestora, ar putea să se pedepsească cu închisoare de până la cinci ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la cinci la șapte ani. Ce mai propune avocatul vedeți aici și aici.