Amendă totală de peste 750 de mii de lei pentru trei companii care au semnat un acord anticoncurențial și au participat cu oferte trucate la două licitații. Potrivit unei decizii a Consiliul Concurenței, în anul 2012, Instituția Publică ”EMP Management Durabil POP”, în calitate de autoritate contractantă, în numele Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a organizat și desfășurat o licitație pentru achiziționarea lucrărilor privind construcția turnului și fundației acestuia pentru sistemul radar DOPPLER cu dublă polarizare. Tot în același an, aceeași instituție a organizat o licitație în numele Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La licitația organizată pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat au participat patru companii. Este vorba despre:
  • SRL ”Telnet&Co” – 2.808.954 lei;
  • SC ”Ozun-Cons” SRL – 1.519.236 lei;
  • SRL ”Oztor” – 1.564.000 lei;
  • SC ”Eurodeviz” SRL – 1.625.242 lei.
În rezultatul evaluării ofertelor grupul de lucru a selectat oferta cu cel mai mare preț, adică cea prezentată de către SRL ”Telnet&Co”. Decizia a fost motivată prin faptul că, câștigătorul are experiență în construcția turnurilor, dispune de mijloace bănești în conturile bancare pentru a putea executa lucrările și are o cifră de afaceri anuală de aproximativ 5 milioane lei. Ofertele prezentate de către SC ”Ozun-Cons” SRL, SRL ”Oztor”, SC ”Eurodeviz” SRL au fost respinse ca fiind necorespunzătoare condițiilor de licitație. În cazul concursului anunțat pentru Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale și-au prezentat ofertele următorii agenți economici:
  • SC ”Selinic Cons” SRL – 8.093.232 lei;
  • SC ”Ivlevi“ SRL – 4.266.296 lei;
  • SRL ”Oztor” – 5.197.783 lei;
  • SC ”Eurodeviz” SRL – 4.492.331 lei.
După evaluarea ofertelor grupul de lucru a ales-o pe cea prezentată de către SC ”Ivlevi” SRL, deoarece oferea cu cel mai mic preț. Consiliul Concurenței susține că dovadă că cele trei întreprinderi aveau o înțelegere este faptul că în calculatorul întreprinderii SC ”Ozun-Cons” SRL, care nu a participat la ultima licitație, au fost găsite ofertele prezentate de SC ”Eurodeviz” SRL și SRL ”Oztor”. Astfel, autoritatea anticoncurență a constat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenței de către cei trei agenți economici prin încheierea unui acord anticoncurențial, care are ca obiect denaturarea și împiedicarea concurenței, prin participarea cu oferte trucate la licitații. Totodată, Consiliul a decis să aplice SC ”Ozun-Cons” SRL o amendă în mărime de 545.082 lei, SRL ”Oztor” o amendă în mărime de 213.723 lei, iar SC ”Eurodeviz” SRL a fost amendată cu 18.571 lei. Sumele trebuie să fie achitate în bugetul de stat în termen de 60 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.