Cabinetul unui avocat din Chișinău a cerut de la un operator de telefonie mobilă despăgubiri morale de o mie de ori mai mari decât suma cu care a fost taxat în plus. Și anume, reclamantul a cerut 159.500 de lei cu titlu de prejudiciu moral, restituirea sumei încasate ilegal şi compensarea cheltuielilor de judecată. Acesta a menționat că, ținând cont de statutul social al operator, anume această sumă o consideră a fi o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul cauzat. Conform deciziei instanței de judecată, reclamantul a decis să-și porteze numărul de telefonie mobilă de la un operator la altul și a achitat serviciile utilizate. Ulterior, din contul bancar al acestuia au mai fost extrași bani, pe care operatorul de telefonie mobilă a refuzat să-i returneze, motivând că clientul avea o datorie neachitată. Prin urmare, avocatul s-a adresat în instanța de judecată pentru a soluționa disputa. Acesta a menționat că ”i-au fost cauzate suferinţe psihice, amplificate de comportamentul abuziv al pârâtei, în urma căruia şi-a pierdut încrederea în aptitudinea unui subiect de a-i soluţiona în termen şi în mod legitim cerinţele constituţionale”. Judecătoria Chișinău, sediul Central, a admis parțial cererea și a dispus încasarea în beneficiul avocatului a sumei reținute nejustificat de 159,5 lei, a prejudiciului moral în valoare de o mie de lei și a cheltuielilor de judecată. În rest, acţiunea a fost respinsă ca nefondată. Decizia a fost menținută, ulterior, de Curtea de Apel Chișinău și de Curtea Supremă de Justiție. Încheierea magistraților de la Curtea Supremă de Justiție este irevocabilă. Prin urmare, solicitările apărătorului au fost doar parțial satisfăcute, iar suma acordată pentru recuperarea prejudiciului moral cauzat a fost semnificat mai mică, decât cea solicitată.