Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) ar putea avea atribuții care să vizeze verificarea legalităţii colectării, utilizării şi stocării datelor cu caracter personal gestionate de colaboratorii organelelor de drept. Potrivit proiectului de Lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Centrul ar putea avea dreptul să solicite și să primească gratuit de la persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public şi de drept privat în termen de 10 zile calendaristice, dacă în solicitare nu se prevede un alt termen, informațiile, materialele şi documentele referitoare la cazul examinat. Secretul de stat, secretul profesional, secretul bancar, secretul comercial sau a dosarului special, confidențialitatea procesului contravențional sau penal și/sau orice alt tip de restricționare, nu poate constitui temei pentru refuz în solicitarea și obținerea informațiilor, materialelor și documentelor. Atunci când este invocată protecţia informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată enunțate, Centrul are obligaţia de a asigura regimul de confidențialitate sau, după caz, regimul secret corespunzător. Instituirea unor astfel de atribuții este necesară deoarece un număr mare dintre adresările înaintate Centrului vizează în special pretinsele ilegalităţi admise de către organele de drept, în cadrul desfăşurării urmăririi penale, măsurilor speciale de investigaţii, activităţilor operative, cauzelor contravenţionale etc. Autorii inițiativei susțin că ”verificarea legalităţii colectării, utilizării şi stocării datelor cu caracter personal gestionate de colaboratorii organelelor de drept, impune necesitatea oferirii accesului la anumite informații din dosarele gestionate cu respectarea garanțiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare, însă se constată opunere nejustificată din partea actorilor implicați, chiar dacă legislația actuală prevede o astfel de procedură, cu rezerve de interpretare”. Un alt aspect este faptul că tot mai frecvent sunt identificate cazuri de dezvăluire şi publicare a informaţiilor care au o circulație și un acces restricționat, spre exemplu: materiale din cadrul urmăririi penale, din cadrul cauzelor contravenționale și situații ce se referă la punerea în executarea a sentințelor. Un alt element important este că, în prezent, Centrul nu dispune de pârghii legale suficiente şi mijloace tehnice necesare pentru a interveni în cazul producerii incidentelor de securitate, inclusiv prin stoparea, blocarea dezvăluirea ilegală a datelor cu caracter personal. De exemplu: nu poate fi identificat utilizatorul după IP (adresa electronică a dispozitivului de calcul), abonatul după numărul de telefon, proprietarul blogg-ului, identitatea utilizatorului etc. pentru a stabili cu certitudine persoana care a admis încălcarea principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal şi a o sancţiona în cazul în care se va adeveri fapta culpabilă. Acest fapt condiţionează ajustarea cadrului legislativ, dar şi acordarea unor garanţii şi atribuţii suficiente inspectorilor din cadrul Centrului.