Candidatura lui Grigore Manoli, care a solicitat promovarea în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost respinsă de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. În urma evaluării, acesta a obținut doar 16 puncte din 62 posibile. Decizia în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Colegiul a menționat că obiectivele stabilite de candidatul la funcția de vicepreședinte al instanței sunt ”pur declarative, candidatul nu a argumentat căile practice de realizare a lor, nu a demonstrat capacități, cunoștințe și abilități, care i-ar permite realizarea acestor obiective, referindu-se la vârsta sa și capacitățile organizatorice manifestate anterior în alte fucții deținute”. Totodată, Colegiul pentru selecție spune că în planul de activitate elaborat de magistrat nu sunt indicați pașii conceți de realizare și nu corespunde prevederilor normative în vigoare. Magistratul nu a confirmat implicarea sa în activități ce țin de administrarea instanței și nu a anexat la dosar informații privind aprecierea calităților sale manageriale și de conducere, prin prisma activității anterioare în funcții administrative. În același timp, Grigore Manoli nu a indicat dacă deține grad științific sau dacă are sau nu experiență didactică sau științifică. De asemenea, în hotărârea Colegiului se menționează că judecătorul nu a fost supus testului de integritate profesională de către Centrul Naţional Anticorupţie. Grigore Manoli a fost numit în funcţia de judecător pe un termen de cinci ani în data de 27 noiembrie 2015. Prin urmare, are o vechime totală în funcţia de judecător aproximativ 2 ani și 8 luni. Acesta activează la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Pe parcursul ultimilor doi ani, judecătorul nu a fost sancționat disciplinar. Conform datelor disponibile pe magistrat.md, Grigore Manoli are licență de avocat din anul 2009. Menționăm că Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii i-a acordat, anterior, magistratului 65 de puncte și calificativul ”bine”.