19 autorități și instituții vor fi implicate în elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023. Guvernul urmează să aprobe, astăzi, crearea grupului de lucru. Conform documentului, coordonator al grupului de lucru și instituția care va defini și promova proiectului este Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Autoritatea va colabora cu:
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
 • Centrul Naţional Anticorupţie;
 • Procuratura Generală;
 • Banca Naţională a Moldovei;
 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Serviciul de Informaţii şi Securitate;
 • Serviciul Vamal;
 • Ministerul Finanţelor;
 • Agenţia Servicii Publice;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Ministerul Justiţiei;
 • Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
 • Biroul Naţional de Statistică;
 • Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării;
 • Camera Notarială;
 • Uniunea Avocaților din Republica Moldova;
 • Consiliul de supraveghere publică a auditului.
Instituțiile nominalizate urmează să-și desemneze, în termen de cinci zile, câte un reprezentant permanent şi unul supleant, responsabili de elaborarea documentelor de politici în acest domeniu. Grupul de lucru format va avea următoarele atribuții:
 • va analiza situaţia curentă în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • va elabora propuneri pentru a fi incluse în proiectul Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023;
 • va antrena în activitatea sa, după caz, alte autorităţi, instituţii, specialişti, experţi locali şi internaţionali în domeniu;
 • va formula propuneri de modificare a cadrului normativ național în vederea ajustării acestuia la standardele internaționale, care vor fi incluse în proiectul Strategiei menționate.