Nerespectarea de către organizațiile de creditare nebancară a cerințelor privind elaborarea și aprobarea regulamentelor interne de activitate stabilite prin lege, ar putea să fie sancționată cu amendă de la 30 la 100 de unități contravenționale, adică de la 1.500 până la 5.000 lei. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Documentul mai prevede că desfășurarea de către organizația de creditare nebancară cu titlu profesional a altor activități decât cele stabilite de lege, se sancționează cu amendă de la 50 la 180 de unități contravenționale, iar încălcarea restricțiilor stabilite în activitatea organizațiilor de creditare nebancară, se sancționează cu amendă de la 100 la 180 de unități contravenționale. Încălcarea de către organizația de creditare nebancare a cerințelor stabilite prin lege privind înregistrarea de stat aferentă solicitării avizului sau notificarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități contravenționale. În același timp, încălcarea exigențelor față de administratorii și fondatorii organizației de creditare nebancară, se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități contravenționale. Nerespectarea de către organizația de creditare nebancară a cerințelor stabilite prin lege aferente capitalului social minim și capitalului propriu, se va sancționa cu amendă de la 100 la 130 de unități contravenționale. Totodată, neefectuarea de către organizația de creditare nebancară a auditului obligatoriu în cazurile stabilite de lege, se va pedepsi cu amendă de 48 la 120 de unități contravenționale. Cele mai mari amenzi sunt prevăzute pentru nerespectarea de către organizația de creditare nebancară a cerințelor prevăzute în actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această abatere se va sancționa cu amendă de la 60 la 200 de unități contravenționale. Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară va intra în vigoare la începutul lunii octombrie.