Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) vrea mai multe atribuții. Potrivit unui proiect de lege, instituția ar putea avea dreptul să sesizeze Curtea Constituțională. De asemenea, instituția ar putea avea competențe în stabilirea proporţionalităţii asigurării dreptului de acces la informaţii în raport cu dreptul la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private. În acest caz, Centrul va dispune de competența legală de a oferi soluții practice privind modul, condițiile și întrunirea cerințelor legale în cazul prelucrării datelor cu caracter personal la realizarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului de acces la informație. Autorii inițiativei susțin că, în prezent, domeniul protecției datelor cu caracter personal se absolutizează de către mai mulți actori împlicați. Astfel, cei care solicită nu justifică necesitatea obținerii informațiilor cu accesibilitate limitată care conțin date cu caracter personal, iar cei de la care se solicită informația nu justifică motivul refuzului de a furniza informația, limitându-se doar la simplu fapt că sunt date cu caracter personal – circumstanțe, care știrbesc din esența domeniului protecției datelor cu caracter personal. Totodată, CNPDCP  ar putea efectua investigații privind cazurile de încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, cu sau fără ieșirea la fața locului, inclusiv cu executarea, după caz, a unor situaţii de simulare a unor evenimente ce verifică nivelul asigurat  de protecție a datelor cu caracter personal. Proiectul mai prevede că Centrul poate dispune în privința prelucrării și/sau a intenției de a prelucra date cu caracter personal, precum și asupra mijloacelor tehnice software, hardware, soluțiilor tehnologiei informației ce sunt sau urmează a fi utilizate la prelucrare. Este vorba în special de soluțiile IT care nu sunt conforme prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal sau care pot genera riscuri esențiale pentru dreptul la  protecția datelor cu caracter personal, sub aspect de colectare, înregistrare, organizare, stocare, păstrare, restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire, diseminare sau în orice alt mod. Un alt potențial drept vizează sesizarea Curții Constituţionale în vederea controlului constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului pe probleme ce țin de protecția datelor cu caracter personal, inclusiv prin prisma respectării dreptului la viață intimă, familială și privată. Modificarea care a fost generată de frecvența cazurilor sesizate Centrului, prin care se indică că anumite acte legislative/normative admit anumite ingerințe, din partea autorităților publice, în viața privată, intimă și de familie a persoanei fizice, care eventual pot fi calificate excesive și contrare principiilor consfințite de Constituția Republicii Moldova.