În cadrul Parteneriatului public-privat pentru gestionarea ÎS ”Gările și Stațiile Auto” vor putea participa persoanele fizice și juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova și/sau ale unui stat cu care țara noastră are semnate acorduri de colaborare comercială economică și/sau de promovare și protejare a investițiilor. Prevederile au fost aprobate, ieri, de către Guvern. Conform documentului, criteriile de bază la selectarea partenerului privat vor fi:
  • profilul investițional al participantului, pornind de la activitatea anterioară de implementare a proiectelor investiționale, inclusiv a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii;
  • dispunerea de capital propriu și/sau mijloace financiare suficiente pentru asigurarea investițiilor și fluxului de numerar operațional de minim 400 milioane de lei;
  • implementarea unui sistem complex de operare și îmbunătățire a serviciilor de deservire a călătorilor în gările şi stațiile auto;
  • planul de afaceri privind misiunea, obiectivele, strategia și planul de acțiuni pentru desfășurarea activităților specifice pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
  • rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului de parteneriat public-privat;
  • lipsa antecedentelor penale pentru încălcarea legislației în statul în care își desfășoară ori a desfășurat activitate.
Participanții la concurs pot să se asocieze și să depună o ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere juridic asocierea. Angajamentul privind asocierea va fi prezentat în formă scrisă, împreună cu oferta depusă. Dacă oferta comună va fi declarată câștigătoare, asocierea va trebui să fie legalizată până la semnarea contractului. Amintim că, autoritățile au aprobat ca 30 de filiale ale gărilor și stațiilor auto să fie gestionate timp de 25 de ani de o companie privată. În schimb, statul va primi anual câte 4,97 milioane de lei, cu o creștere de 5 la sută în fiecare an. Conform proiectului, partenerul privat își va rambursa investiției din contul profitului net obținut ca rezultat al prestării serviciilor de autogară.