În mai puțin de cinci luni, peste 2.300 de persoane au beneficiat de procedura simplificată de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere. Potrivit datelor prezentate de Agenţia Servicii Publice (ASP), în perioada 19 aprilie - 31 august au fost înregistrate 2.307 cereri de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere, conform procedurii simplificate. Solicitanții au depus 2.282 de cereri la subdiviziunile ASP din țară, alte 25 de solicitări au fost înregistrate la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Procedura simplificată prevede că persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent dacă dețin cetățenia altui stat și dacă domiciliază în țară sau în străinătate, să fie recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova din momentul depunerii cererii în acest sens, care conţine consimţământul solicitantului. La înregistrarea cererii, solicitanții prezintă actul de identitate aflat în posesie și documentele de stare civilă. Solicitanții care nu posedă acte sunt identificați conform procedurii stabilite de legislația în vigoare. Principiul teritorial aplicat anterior acestei proceduri a fost exclus, astfel doritorii se pot adresa la orice subdiviziune a Agenției. Cei aflați peste hotare pot depune cererile la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova. Datele statistice din ultimii ani arată că dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere este cea mai solicitată procedură. Aproximativ 85 la sută din solicitanţi optează pentru aceasta. Anul trecut au fost depuse 1.554 de cereri pentru obținerea cetățeniei moldovenești, 1.309 dintre acestea vizau dobândirea prin recunoaștere. Modificările operate la Legea cetățeniei, care prevăd simplificarea procedurii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova, au intrat în vigoare în data de 19 aprilie 2018.