Experții anticorupție nu susțin promovarea proiectului de lege prin care Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) ar putea avea mai multe atribuții. Potrivit raportului întocmit de Centrul Național Anticorupție, normele propuse cuprind un element de imprevizibilitate şi incertitudine legat de activitatea de investigaţie. La fel, s-a constat că normele elaborate promovează interesele instituţionale a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, de a beneficia de pârghii legale de supraveghere, prevenire, reglementare, interdicţie, intervenţie, investigaţie şi sancţionare a prelucrării datelor cu caracter personal. În acest sens, se atenţionează că cumulul de competenţe acordate unei singure structuri publice va admite multiple riscuri la aplicare (începând stabilirea unilaterală şi abuzivă a tuturor regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi până la controlul şi implicarea în activitatea întregului sistem de drept, independenţa căruia la fel, este garantat prin lege). Experții mai precizează că în proiect au fost identificaţi mai mulţi factori de corupţie, printre care conflicte cu normele mai multor acte legislative în vigoare: Codul de procedură penală, Legea privind activitatea specială de investigaţii, Legea cu privire la secretul de stat. În acest context, aceștia recomandă excluderea tuturor normelor problematice. CNA atenţionează că aceste prevederi reprezintă o imixtiune în activitatea de investigaţie, în special prin tendinţa de a obţine acces la orice informaţie/date indiferent de statutul acestora. În raportul de expertiză se mai menționează că proiectul de lege în varianta propusă nu poate fi promovat, deoarece odată cu aplicarea în formula elaborată, CNPDCP va fi investit de atribuţii excesive ce pot afecta procesul de exercitare a activităţii speciale de investigaţii. Astfel, se consideră necesară instituirea unui grup de lucru la nivel naţional, format din reprezentanţii tuturor autorităţilor publice interesate (organele de drept, instanţa de judecată, organele de securitate, societatea civilă etc.) pentru revizuirea proiectului de lege privind Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.