Componența Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost aprobată. Aceasta este formată nouă membri: șase angajați ai Fiscului și trei reprezentanți ai mediului de afaceri. Astfel, membrii Consiliului desemnați sunt:
 1. Igor Țurcanu – director adjunct al SFS, președintele Consiliului;
 2. Victoria Belous – șef al Drecției Juridice;
 3. Olga Golban – șef al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor;
 4. Grigore Rusu – șef al Direcției contestații;
 5. Vitalie Ciumacenco – șef al Direcției generale metodologie proceduri fiscale;
 6. Nicoleta Nemerenco – șef al Direcției generale managementul riscurilor;
 7. Reprezentantul Asociației Investitorilor Străini din Moldova;
 8. Reprezentatul Asociației Patronale Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova):
 9. Reprezentantul Confederației Naționale a Patronatelor.
Consiliul de soluționare a disputelor din cadrul SFS are următoarele atribuții:
 • examinarea contestațiilor depuse, actelor aferente cazului;
 • menținerea evidenței și sistematizarea Deciziilor emise în Consiliu;
 • depistarea situațiilor ce pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat;
 • prezentarea de practici defectuoase spre examinare Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.
Ședințele Consiliului se vor convoca în funcție de contestații și se vor considera deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membri. Procedura de examinare a contestației în cadrul Consiliului prevede că în cazul în care persoana supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acțiunile sau inacțiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcționarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea unei contestații în formă scrisă. Contestația se examinează în cadrul Consiliului atunci când persoana care contestă a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor și contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500.000 de lei – pentru persoane juridice și peste 250.000 de lei pentru persoane fizice. La examinarea contestației este invitat contribuabilul pentru a da explicații, având dreptul să depună documente confirmative și să-și expună cerințele în cadrul ședinței Consiliului. La solicitarea președintelui Consiliului, la ședință va participa inspectorul implicat în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta activează, care pot prezenta poziția și argumentele lor referitor la subiectul examinat de către Consiliu.